İbn-i Sînâ

Yaklaşık olarak 980 yılında Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara’nın Efşene (Afşana) köyünde dünyaya gelen İbn Sînâ, sekiz yaşında hafız, on altı yaşında tabip olarak yaşamı boyunca; felsefe, matematik, fizik, tıp, astronomi, kimya, müzik ve edebiyat gibi pek çok konuda Çalışmanın Devamı ›

Fârâbî

Yaklaşık olarak 870 yılında Kazakistan’da bulunan Farab şehrinde dünyaya gelen ve kelimenin tam anlamıyla bir filozof olan Fârâbî, mantık ve matematiğe yaptığı katkılarla Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” olarak anılan, İslam dünyasında ilk kez siyaset felsefesinden bahsederek, İbn Sînâ, İbn Rüşd Çalışmanın Devamı ›

Sağlık Okuryazarlığının Ölçülmesi

Sağlık okuryazarlığı kavramı günümüz sağlık sistemlerinin etkinliği üzerinde görünmeyen ama oldukça önemli katkıları olan bir kavramdır. Yaşam kalitesinin ve sürelerinin uzaması, dünya nüfusunun yaşlanarak artmasına neden olmakta ve bu durum beraberinde sağlık hizmetlerine olan talebi de arttırmaktadır. Ancak yüksek oranda Çalışmanın Devamı ›

Örgütsel Değişim ve Değişime Direncin Yönetimi

Örgütlerde uygulanan pek çok değişim; örgütün mevcut durumunu daha etkin bir hale getirmek için yapılsa da, değişimden etkilenecek örgüt çalışanları genellikle değişime karşı ilk önce bir direnç gösterme eyleminde bulunur. Bu direncin en aza indirilmesi ve değişimin kabulünün sağlanması, değişimin Çalışmanın Devamı ›

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Hızla artan dünya nüfusunun neden olduğu değişim alanlarından biri de sağlık sektörüdür. Sağlık sektörünün değişen yapısı ve özel sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması beraberinde rekabeti de getirmiştir. Günümüz tüketicilerinin her türlü bilgiye erişebiliyor olması da insanların sağlıklarıyla ilgili bilinç düzeylerini arttırmıştır. Yaşanan Çalışmanın Devamı ›

Dijital Pazarlama ve Ölçümleme

Dijital pazarlama ve ölçümleme ile ilgili temel kavramların yer aldığı bu çalışma doktora düzeyinde hazırlanan bir ders notudur. Ders notunda bulunan içerikler şunlardır: DİJİTAL PAZARLAMA KAVRAMIDijital Pazarlamanın TanımıDijital Pazarlamanın GelişimiDijital Pazarlamanın FarklılıklarıDijital Pazarlama KarmasıDijital Pazarlama AraçlarıDİJİTAL ÖLÇÜMLEME KAVRAMISosyal Medya ÖlçümlemeleriDoğal Çalışmanın Devamı ›

Örgütlerde İnformal Öğrenme

Değişimin süreklilik arz ettiği günümüz dünyasında öğrenme olgusu, örgütlerin esnek davranabilme becerilerini etkileyen unsurların başında gelmektedir. Öğrenme eyleminin etkin bir biçimde gerçekleşmesi için örgütlerin sahip oldukları kaynakları etkili ve verimli bir biçimde kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle örgütler mevcut kaynaklarını değişen Çalışmanın Devamı ›

Sosyal Medyanın Sağlık İletişimindeki Yeri

Sağlık alanındaki bilgi ihtiyacının karşılanması, günümüzde pek çok farklı kaynaktan gerçekleştirilebilmektedir. Şüphesiz bu kaynakların en sık kullanılanları arasında internet ve sosyal medya araçları gelmektedir. İnsanların sağlıkla ilgili bilgi ihtiyaçlarını bu araçları kullanarak karşılıyor olması da sağlıkla ilgili bilgi sunanları bu Çalışmanın Devamı ›