Sağlık Okuryazarlığının Ölçülmesi

Sağlık okuryazarlığı kavramı günümüz sağlık sistemlerinin etkinliği üzerinde görünmeyen ama oldukça önemli katkıları olan bir kavramdır. Yaşam kalitesinin ve sürelerinin uzaması, dünya nüfusunun yaşlanarak artmasına neden olmakta ve bu durum beraberinde sağlık hizmetlerine olan talebi de arttırmaktadır. Ancak yüksek oranda Çalışmanın Devamı ›