İbn-i Sînâ

Yaklaşık olarak 980 yılında Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara’nın Efşene (Afşana) köyünde dünyaya gelen İbn Sînâ, sekiz yaşında hafız, on altı yaşında tabip olarak yaşamı boyunca; felsefe, matematik, fizik, tıp, astronomi, kimya, müzik ve edebiyat gibi pek çok konuda Çalışmanın Devamı ›

Fârâbî

Yaklaşık olarak 870 yılında Kazakistan’da bulunan Farab şehrinde dünyaya gelen ve kelimenin tam anlamıyla bir filozof olan Fârâbî, mantık ve matematiğe yaptığı katkılarla Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” olarak anılan, İslam dünyasında ilk kez siyaset felsefesinden bahsederek, İbn Sînâ, İbn Rüşd Çalışmanın Devamı ›