İbn-i Sînâ

Yaklaşık olarak 980 yılında Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara’nın Efşene (Afşana) köyünde dünyaya gelen İbn Sînâ, sekiz yaşında hafız, on altı yaşında tabip olarak yaşamı boyunca; felsefe, matematik, fizik, tıp, astronomi, kimya, müzik ve edebiyat gibi pek çok konuda Çalışmanın Devamı ›

Fârâbî

Yaklaşık olarak 870 yılında Kazakistan’da bulunan Farab şehrinde dünyaya gelen ve kelimenin tam anlamıyla bir filozof olan Fârâbî, mantık ve matematiğe yaptığı katkılarla Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” olarak anılan, İslam dünyasında ilk kez siyaset felsefesinden bahsederek, İbn Sînâ, İbn Rüşd Çalışmanın Devamı ›

Örgütlerde İnformal Öğrenme

Değişimin süreklilik arz ettiği günümüz dünyasında öğrenme olgusu, örgütlerin esnek davranabilme becerilerini etkileyen unsurların başında gelmektedir. Öğrenme eyleminin etkin bir biçimde gerçekleşmesi için örgütlerin sahip oldukları kaynakları etkili ve verimli bir biçimde kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle örgütler mevcut kaynaklarını değişen Çalışmanın Devamı ›