Sağlık Okuryazarlığının Ölçülmesi

Sağlık okuryazarlığı kavramı günümüz sağlık sistemlerinin etkinliği üzerinde görünmeyen ama oldukça önemli katkıları olan bir kavramdır. Yaşam kalitesinin ve sürelerinin uzaması, dünya nüfusunun yaşlanarak artmasına neden olmakta ve bu durum beraberinde sağlık hizmetlerine olan talebi de arttırmaktadır. Ancak yüksek oranda Çalışmanın Devamı ›

Örgütsel Değişim ve Değişime Direncin Yönetimi

Örgütlerde uygulanan pek çok değişim; örgütün mevcut durumunu daha etkin bir hale getirmek için yapılsa da, değişimden etkilenecek örgüt çalışanları genellikle değişime karşı ilk önce bir direnç gösterme eyleminde bulunur. Bu direncin en aza indirilmesi ve değişimin kabulünün sağlanması, değişimin Çalışmanın Devamı ›

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Hızla artan dünya nüfusunun neden olduğu değişim alanlarından biri de sağlık sektörüdür. Sağlık sektörünün değişen yapısı ve özel sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması beraberinde rekabeti de getirmiştir. Günümüz tüketicilerinin her türlü bilgiye erişebiliyor olması da insanların sağlıklarıyla ilgili bilinç düzeylerini arttırmıştır. Yaşanan Çalışmanın Devamı ›

Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı

Günümüz iletişim dünyasında, insanların hızlı bir şekilde etkileşimine imkân tanıyan sosyal medya, sağlık alanında bilgi ihtiyacının karşılanması için hem bireysel düzeyde hem de kitlesel olarak kullanılabilecek en etkili araçlardan biridir. Sosyal medya insanların kendi istekleri doğrultusunda kullandıkları iletişim araçlarıdır. Bu Çalışmanın Devamı ›