Değişime Direncin Kontrolünde Sunum Şeklinin Etkisi: Algı Yönetimi Perspektifiyle Bir Deney Çalışması

Örgütlerde uygulanan pek çok değişim; örgütün mevcut durumunu daha etkin bir hale getirmek için yapılsa da, değişimden etkilenecek örgüt çalışanları genellikle değişime karşı ilk önce bir direnç gösterme eyleminde bulunur. Bu direncin en aza indirilmesi ve değişimin kabulünün sağlanması, değişimin izah şekli ile şüphesiz doğrudan ilişkilidir.
Bu çalışmanın amacı, örgütsel değişim kararlarının çalışanlara iletilmesinde kullanılacak izah tarzının, çalışanların değişime yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini araştırmaktır. Değişimin izahı yapılırken avantajları ve dezavantajlarının birlikte verilip verilmemesi ve birlikte verilecekse hangi sırada verilmesi gerektiği araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Algı Yönetimi, Örgütsel Değişim, İletişim
Yayın Adı:  10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı
Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Yayın Türü: Basılı Kitap
Sayfa Numarası: 300-302
Editörler: Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN – Gülüzar KURT GÜMÜŞ
ISBN: 978-975-441-331-1
Yayın Tarihi: Nisan 2011

Comments are closed.