Örgütsel Değişim ve Değişime Direncin Yönetimi

Örgütlerde uygulanan pek çok değişim; örgütün mevcut durumunu daha etkin bir hale getirmek için yapılsa da, değişimden etkilenecek örgüt çalışanları genellikle değişime karşı ilk önce bir direnç gösterme eyleminde bulunur. Bu direncin en aza indirilmesi ve değişimin kabulünün sağlanması, değişimin yönetilmesi ile şüphesiz doğrudan ilişkilidir.

Bu çalışmada, örgütsel değişim kararlarının çalışanlara iletilmesinde, değişim yönetiminin nasıl kullanılacağına ilişkin literatürdeki çalışmalar incelenmiş ve özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Değişim, Değişime Direnç, Değişim Yönetimi

Yayın Türü: Seminer

Yayın Adı: Örgütsel Değişim ve Değişime Direncin Yönetimi

Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayın Tarihi: Isparta, 2012

Çalışmanın Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir Yorum Yazın