Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Hızla artan dünya nüfusunun neden olduğu değişim alanlarından biri de sağlık sektörüdür. Sağlık sektörünün değişen yapısı ve özel sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması beraberinde rekabeti de getirmiştir. Günümüz tüketicilerinin her türlü bilgiye erişebiliyor olması da insanların sağlıklarıyla ilgili bilinç düzeylerini arttırmıştır. Yaşanan bu gelişmeler, günümüz sağlık işletmelerinin pazarlamayı bir rekabet aracı olarak kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Sadece özel sağlık işletmeleri değil, sağlık hizmetlerine olan talebin giderek yükselmesinden dolayı artan maliyetlerin karşılanabilmesi için, kamu hastaneleri de artık pazarlama stratejilerini kullanmaktadırlar.

Çalışmanın birinci bölümünde sağlık ve sağlıkla ilgili temel kavramlar açıklanmaya çalışılmış, ikinci bölümde de sağlık hizmetlerinde pazarlama konusu literatürde ki bilgiler ışığında ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise sağlık işletmelerinin kullandığı veya kullanabileceği yeni pazarlama yaklaşımları açıklanmaya çalışılmıştır.

Yayın Türü: Seminer

Yayın Adı: Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Sağlık İşletmelerinde Kullanılabilecek Yeni Pazarlama Yaklaşımları

Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı

Yayın Tarihi: Burdur, 2017

Çalışmanın Tam Metni İçin Tıklayınız

Bir Yorum Yazın