Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı

Günümüz iletişim dünyasında, insanların hızlı bir şekilde etkileşimine imkân tanıyan sosyal medya, sağlık alanında bilgi ihtiyacının karşılanması için hem bireysel düzeyde hem de kitlesel olarak kullanılabilecek en etkili araçlardan biridir. Sosyal medya insanların kendi istekleri doğrultusunda kullandıkları iletişim araçlarıdır. Bu yüzden hedef kitle tayininin kolayca yapılabilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla iletilmek istenen sağlık mesajlarının istenilen hedef kitleye ulaştırılabilmesi sosyal medya araçları sayesinde çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Bu çalışmada, sağlık iletişimi çerçevesinde sosyal medya araçlarının kullanım durumu incelenerek, sosyal medya aracılığıyla oluşturulacak sağlık iletişimi mesajlarının istenilen sonuçları vermesi için nasıl bir strateji belirlenmesi gerektiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda sağlık sektöründeki bazı kuruluşların sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımların içerikleri ve etkileşim oranları incelenmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıkla ilgili mesajlar eğer sosyal medyadan sunulacaksa, mesajın içeriğine göre bir tür belirlenmeli ve doğru zamanlarda paylaşımlarda bulunulmalıdır. Bu, tür ve zamanlar kullanılan sosyal medya araçlarına göre farklılık göstermekte ve istenilen sonuçlara ulaşabilmek için bu farklılığın gözetilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık İletişimi, Sosyal Medya, Sağlık Mesajı, Facebook, Twitter

Yayın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabillim Dalı

Yayın Tarihi: Mart 2014

Tezin Tam Metni İçin Tıklayınız